MI AZ AUDITÁLÁS?

Noha L. Ron Hubbard munkásságának tisztán filozófiai oldala önmagában is elegendő ahhoz, hogy felemelje ezt a civilizációt, csak az auditálás nyújt precíz ösvényt, amelyen bárki egy pontos utat járhat be a szellemi tudatosság magasabb állapotai felé.

Az auditálás célja a beingness (létezőség) és a képesség visszaállítása. Ez úgy valósítható meg, hogy 1. segítjük az egyént, hogy megszabadítsa önmagát bármiféle szellemi képességhiánytól, és 2. növeljük szellemi képességeit.

Nyilvánvalóan mindkettő szükséges az egyén számára, hogy elérje teljes szellemi potenciálját. Az auditálás törli az élet fájdalmas tapasztalatait, valamint megcélozza és fejleszti az egyén képességét, hogy szembenézzen az életében jelenlévő tényezőkkel, és kezelje őket.

Az auditálás által az egyén képes ránézni saját létezésére, és fejleszteni az arra való képességét, hogy szembe tudjon nézni azzal, hogy ki ő, és hol van. Óriási különbségek vannak az auditálás technológiája – egy vallási gyakorlat –, és más gyakorlatok között. Az auditálás alatt egyáltalán nem használunk hipnózist, transztechnikákat vagy drogokat. Az auditált személy teljes mértékben tudatában van mindennek, ami történik. Az auditálás precíz, teljesen rendszerezett, és pontos eljárásokat tartalmaz.

Azt a személyt, aki képzett és minősített arra, hogy auditálás által javítsa az egyének állapotát, auditornak nevezzük. Az auditort így határozzuk meg: „valaki, aki meghallgat”; a latin audire szóból ered, aminek jelentése: „hallgatni vagy meghallgatni”. Az auditor a Szcientológia Egyház lelkésze vagy képzés alatt álló lelkésze.

A személyt, aki auditálásban részesül, preclearnek nevezzük – preclear, vagyis „olyan személy, aki még nem Clear”. A preclear olyan valaki, aki auditálás révén egyre többet fedez fel önmagáról és az életről. Azt az időtartamot, amely alatt az auditor auditálja a precleart, auditálási ülésnek nevezzük. Az ülés időpontjában az auditor és a preclear közösen egyezik meg.

Az auditálás során processzeket alkalmaznak – az auditor által feltett pontos kérdés- vagy utasítás-sorozatokat, amelyek segítenek a személynek abban, hogy megtalálja a lelki gyötrelem területeit, rájöjjön dolgokra önmagával kapcsolatban, és javítson az állapotán. Sok-sok különböző auditálási processz létezik, és mindegyik fejleszti az egyén arra való képességét, hogy szembe tudjon nézni létének egy részével, és kezelni tudja azt. Amikor egy eljárás pontosan meghatározott célját elérik, akkor befejezik az eljárást, és ezután egy másikat lehet használni, hogy a személy életének egy másik részét vegyék célba.

Persze korlátlan számú kérdést lehetne feltenni – ezek vagy segítenek a személynek, vagy nem. A Dianetika és a Szcientológia vívmánya az, hogy L. Ron Hubbard elkülönítette a pontos kérdéseket és utasításokat a szellemi szabadság eléréséhez. Az eljárás kérdései és utasításai vezetik a személyt abban, hogy létének egy adott területét megvizsgálja. Amit talál, természetesen személyenként változó lesz, mivel minden ember tapasztalatai eltérőek.

Azonban a tapasztalattól vagy a háttértől függetlenül nem csak Az életében lévő lelki zaklatottság és nehézség területeinek megtalálásában kap segítséget, hanem a zaklatottság forrásának megtalálásában is. Ezáltal bárki képes megszabadítani magát a nem kívánt akadályoktól, amelyek gátolják, megbénítják vagy elhomályosítják természetes képességeit. Képes növelni őket, és ezáltal élesebb elméjűvé és szellemileg jobb képességűvé válik.

Az auditálás technológiájában nincs semmilyen változó, nincsenek véletlenszerű eredmények vagy ötletszerű alkalmazások. Az auditálás nem olyan alkalom, amikor ködös, szabad asszociációkkal foglalkoznak. Minden egyes eljárás pontosan meg van tervezve, mindegyiket pontosan alkalmazzák, és pontosan meghatározott eredményt érnek el, amikor helyesen szolgáltatják őket. A Szcientológia auditálás bárkit eljuttathat a lelki vakság állapotából a tudás örömteli  állapotába.