MINDEZ EGY EMBER MUNKÁJÁN ALAPSZIK?

Annak ellenére, hogy a Dianetikát és a Szcientológiát L. Ron Hubbard fedezte fel, és az összes írás kizárólag az ő írott anyagaiból és felvett előadásaiból áll, ezt írta:

„Köszönet illeti az ötvenezer éves kultúra kiemelkedő alakjait, akiknek elmélkedései és megfigyelései nélkül lehetetlen lett volna a Dianetika létrehozása és felépítése. Külön köszönet illeti meg a következőket: Anaxagoras, Thomas Paine, Arisztotelész, Thomas Jefferson, Szókratész, René Descartes, Platón, James Clerk Maxwell, Eukleidész, Charcot, Lucretius, Herbert Spencer, Roger Bacon, William James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac Newton, van Leeuwenhoek, Thompson kapitány, Voltaire, William A. White, Will Durant, Alfred Korzybski gróf és az atomi és molekuláris jelenségeket, matematikát és a humán tárgyakat tanító oktatóim a George Washington Egyetemen és Princetonban.”